Historia

Okoliczności powstania czasopisma wiążą się z wydarzeniem przekazania kopii figury Chrystusa Miłosiernego z Meksyku do Doliny Miłosierdzia w Częstochowie. W 1994 roku finalizowano w Pallotyńskiej Prowincji Zwiastowania Pańskiego pomysł p. inż. Jerzego Skoryny, polskiego emigranta z Meksyku, aby przekazać Polsce kopię figury Chrystusa Miłosiernego, jaka stanęła w katedrze w Meksyku. Uroczystość przekazania odbyła się w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie 27 sierpnia 1994 r. We Mszy św., której przewodniczył ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski, uczestniczyła m.in. kilkudziesięcioosobowa grupa wiernych z diecezji Meksyk wraz ze swoim Biskupem Ordynariuszem Jose Marią Hernandezem. Ta zbliżająca się wówczas uroczystość była takim impulsem, by uczynić coś, co to wydarzenie uwieczni. Drugim motorem napędzającym pomysł powstania pisma byli współbracia pallotyni z Paryża: ks. Eugeniusz Małachwiejczuk SAC i ks. Jan Kostkiewicz SAC, którzy zaproponowali ks. prowincjałowi Lesławowi Gwarkowi SAC wydawanie czasopisma podobnego, jak wydają oni po francusku. Pierwszy numer „Apostoła Miłosierdzia Bożego” ukazał się w Wielkim Poście 1994 roku i była w nim przede wszystkim obszerna informacja o zbliżającej się uroczystości przekazania figury z Meksyku oraz zaproszenie na tą uroczystość.

Już po polskiej edycji zaczęły się ukazywać w następnych latach czasopisma w językach: słowackim, portugalskim, rosyjskim, czeskim, koreańskim.

REDAKTORZY

Ks. Zbigniew Rembisz SAC pełnił funkcję koordynatora zespołu przygotowującego kwartalnik w latach 1994-2000. Wówczas jego zadania przejął ks. Adam Kamizela SAC. Kolejna zmiana miała miejsce w czerwcu 2011 roku. Obecnie funkcję tę sprawuje ks. Jarosław Rodzik SAC.