Redakcja

REDAGUJE:

Zespół redakcyjny: ks. Zbigniew Rembisz SAC, ks. Radosław Bernard Herka SAC, Elżbieta Cieślik, ks. Jarosław Rodzik SAC (redaktor naczelny)

Opracowanie graficzne i skład: { i.} Irek Piwowarski {grafirek@gmail.com}

 

PISZĄ DLA NAS:

ks. Łukasz Gołaś SAC – dyrektor Radia Pallotti.FM, prezes Fundacji nowohuckie.PL.

ks. dr Witalij Gorbatych SAC – od 1 czerwca 2019 roku dyrektor Instytutu Pallottiego. Święcenia kapłańskie przyjął w 2000 roku w Żytomierzu (Ukraina). Po studiach specjalistycznych z Prawa Kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie pracował w Odessie. Przez sześć lat pełnił funkcję prokuratora generalnego w Zarządzie Generalnym w Rzymie. Pochodzi z Kamiennego Brodu (Ukraina).

ks. Mirosław Stanisław Wróbel – profesor zwyczajny nauk teologicznych KUL, doktor nauk biblijnych École Biblique w Jerozolimie; dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych KUL; kierownik Katedry Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej w Instytucie Nauk Biblijnych KUL. Autor wielu monografii i artykułów dotyczących badań nad Ewangelią Janową, nad judaizmem okresu Drugiej Świątyni oraz nad dialogiem między judaizmem i chrześcijaństwem

Paweł Lisicki (ur. w 1966 roku) – publicysta, eseista, pisarz, redaktor naczelny „Do Rzeczy”. W latach 1991–1993 dziennikarz „Życia Warszawy”. Od 1993 roku związany z „Rzeczpospolitą”, od 2000 roku kierował działem „Opinii”, w latach 2004–2005 był zastępcą redaktora naczelnego, a w latach 2006–2011 – redaktorem naczelnym. Założyciel i pierwszy redaktor naczelny tygodnika „Uważam Rze” (2011), a następnie miesięcznika „Uważam Rze Historia” (2012). W 2013 roku założył tygodnik „Do Rzeczy. Tygodnik Lisickiego”, obecnie jedno z największych i najbardziej wpływowych pism konserwatywnych w Polsce. Jest jego redaktorem naczelnym i współwydawcą. Autor licznych zbiorów esejów, książek historycznych i filozoficznych, ostatnio wydał: Nowa wspaniała przyszłość, Grób Rybaka. Za Krew na naszych rękach? (2015) dostał nagrodę główną Wolności Słowa SDP. Stały komentator telewizyjny. Uczestnik programu „Wierzę” w telewizji internetowej wsensie.pl, prowadzi w Polskim Radiu „Salon polityczny Trójki”.

ks. dr Radosław Bernard Herka SAC – koordynator Domu Rekolekcyjnego, katechetyk, pedagog religii, rekolekcjonista.

Jerzy Makula – ur. 29 września 1952 roku w Rudzie Śląskiej, pilot szybowcowy, specjalizujący się w akrobacji, wielokrotny mistrz świata. Od 1979 roku do 29 września 2017 roku pracował zawodowo jako pilot PLL LOT na liniach międzynarodowych. W 2018 roku został wybrany prezesem Aeroklubu Polskiego.

ks. bp Piotr Wojciech Turzyński, ur. 28 września 1964 roku w Radomiu, święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1988 roku. Doktor habilitowany nauk teologicznych; od października 2013 roku adiunkt na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Instytucie Historii Kościoła i Patrologii. Biskup pomocniczy radomski od 2015 roku

ks. dr hab. Jarosław Superson SAC, wykładowca, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Siostry Karmelitanki

ks. Jarosław Buchholz SAC – pallotyn, absolwent Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, obecnie pracuje w Belgii.

ks. Krzysztof Czapla SAC – pracuje w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem od 1996 r. Po śmierci ks. Mirosława Drozdka SAC powołany na dyrektora Sekretariatu Fatimskiego w 2008 r. Po ukończeniu studiów doktoranckich na PAT w Krakowie w 2006 r. pełni również posługę wykładowcy filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie.

Jerzy Detyna – profesor Politechniki Wrocławskiej, związany z Uczelnią macierzystą od 1997 roku. Członek Komisji Inżynierii Biomedycznej oraz Komisji Budownictwa i Mechaniki Polskiej Akademii Nauk Oddział we Wrocławiu. W ramach swojej działalności naukowej pełni członkostwo w kilku towarzystwach naukowych m.in. w Polskim Towarzystwie Statystycznym, Polskim Towarzystwie Agrofizycznym, Polskim Towarzystwie Eksploatacyjnym.

ks. Franciszek Gomułczak SAC – absolwent KUL, jest wykładowcą historii Kościoła w pallotyńskim Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. Udziela się też jako misjonarz i rekolekcjonista.

Krzysztof Jeż – biznesmen, Częstochowa

ks. Patryk Michalski SAC – pallotyn posługujący we Francji, ur. w 1981 w Pszczynie, święcenia kapłańskie w 2007. Z zamiłowania wikipedysta i blogger (www.dranielski.blogspot.com).

ks. prof. UKSW dr hab.Franciszek Mickiewicz SAC jest z wykształcenia biblistą, pracownikiem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie. Oprócz licznych artykułów z teologii biblijnej jest autorem m.in. następujących książek: Znaki Ducha Świętego (1998); Krocząc śladami Męki Chrystusa. Komentarz teologiczno-duchowy do ewangelicznych opisów męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa (2000); Świadkowie zbawczego posłannictwa oraz mesjańskiej i boskiej godności Jezusa w Pismach św. Łukasza i św. Jana (2003); Wspólnota uczniów Jezusa (2008).

Monika Florek-Mostowska – dziennikarz i teolog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Papieskiego Wydziału Teologicznego Bobolanum i Wyższej Szkoły Dziennikarstwa w Lille, publikuje w tygodniku „Idziemy”, „Tygodniku Powszechnym” i innych czasopismach. Stale współpracuje z katolickim Radiem Warszawa.

s. Gabriela Olecka SAC – pallotynka. 29 czerwca 1983 r. złożyła pierwsze śluby zakonne. W latach 1983-1989 studiowała teologię i pedagogikę na „Salesianum” w Rzymie, gdzie spędziła też ostatnie 10 lat, pełniąc funkcję administratorki Domu Pielgrzyma. Obecnie pracuje w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie.

ks. Władysław Seremak SAC – teolog duchowości i apostolstwa, autor ok. 150 publikacji naukowych i popularno-naukowych.

ks. Stanisław Stawicki SAC – pallotyn, misjonarz. Urodził się 13 listopada 1956 roku w Kowalu na Kujawach. Święcenia kapłańskie przyjął 1 maja 1982 roku. W 1984 roku wyjechał na misje do Afryki; pracował w Rwandzie, Kamerunie i Demokratycznej Republice Konga. W latach 1986–1988 i 1999-2003 studiował teologię duchowości na Jezuickim Wydziale Teologicznym w Paryżu, gdzie otrzymał stopień doktora. Przez 12 lat pełnił funkcję mistrza nowicjatu w międzynarodowej wspólnocie pallotyńskiej w Afryce. W latach 2009-2011 posługiwał w Międzynarodowym Centrum Formacji Pallotynskiej (Wieczernik) w Rzymie. W kwietniu 2012 roku wraca do Afryki, by podjąć posługę w pallotyńskim Domu rekolekcyjnym „Genezaret” w Goma (Demokratyczna Republika Konga).

ks. kanonik Władysław Stępniak

ks. Jerzy Szymik – ur. 1953 roku w Pszowie na Górnym Śląsku, kapłan archidiecezji katowickiej, teolog i poeta. Jest profesorem nauk teologicznych, wykłada teologię dogmatyczną. Od 2004 roku członek watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Autor 50 książek naukowych, poetyckich, eseistycznych. Promotor 20 doktoratów. Specjalizuje się w chrystologii, metodologii teologii, teologii kultury. Mieszka w Katowicach i Pszowie.

ks. dr hab.Stanisław Zarzycki SAC – prof. KUL

ks. mgr lic. Marek Borowski SAC – od 1999 roku pracuje z rodzinami, zwłaszcza w Ruchu Światło-Życie. Obecnie jest Moderatorem Krajowym Domowego Kościoła.

ks. dr hab. Marek Chmielewski – prof. KUL, prodziekan Wydziału Teologii KUL i członek Senatu KUL; kierownik Katedry Teologii Duchowości; prezes Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości; członek zwyczajny Międzynarodowej Akademii Miłosierdzia Bożego; autor kilkunastu książek i licznych artykułów z zakresu teologii duchowości; od 2003 roku w każdy czwartek w Radio Maryja i TV Trwam prowadzi cykl „Duc in altum!” (ponad 520 odcinków).

ks. prof. UKSW dr hab. Marian Kowalczyk SAC – wykładowca teologii dogmatycznej i fundamentalnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. Kierownik Katedry Teologii Pozytywnej i dyrektor Instytutu Teologii Apostolstwa św. W. Pallottiego.

ks. dr Piotr Krakowiak SAC – teolog, psycholog i pedagog społeczny. Krajowy Duszpasterz Hospicjów, założyciel Fundacji Hospicyjnej, prezes Fundacji Lubię Pomagać.

ks. Wojciech Osial – dr katechetyki, rzeczoznawca do spraw oceny programów nauczania religii Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

ks. Sławomir Pawłowski SAC – wykładowca teologii dogmatycznej i ekumenizmu w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. Od 2000 zatrudniony w Instytucie Ekumenicznym KUL.

ks. Bronisław Preder († 2014) – doktor teologii, wykładowca Starego Testamentu w Instytucie Teologicznym w Częstochowie, kustosz sanktuarium św. Józefa i proboszcz tej parafii.

Krzysztof Witkowski – prezes firmy President Electronics Poland, dyrektor Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.

ks. Wiesław Wójcik TChr – dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego i moderator Ruchu Apostolatu Emigracyjnego przy Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej.

Joanna Wrona – mama Glorii Marii, której historia przyjścia na świat i cudownego wyzdrowienia była jednym z dowodów świętości w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II.

ks. Sławomir Bednarski – kapłan archidiecezji częstochowskiej, teolog i prawnik, katecheta, prezes Fundacji Servire Homini; mieszka w Kleszczowie.

dr Artur Dąbrowski – prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.

ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski SAC († 2021) – socjolog, profesor nauk społecznych, emerytowany nauczyciel akademicki KUL.

mgr Anna Janowicz – prezes Fundacji Lubię Pomagać, specjalista od wolontariatu w opiece paliatywno-hospicyjnej i wolontariatu dla przewlekle chorych w domach.

Elżbieta Ruman – dziennikarka Redakcji Programów Katolickich TVP, teolog, pasjonatka i propagatorka ducha św. Hildegardy.

Marcin Rusnarczyk – z wykształcenia pedagog; Mistrz Polski Baristów, trener baristów, właściciel firmy Altercoffe.

dr Marek Banach – Instytut Pracy Socjalnej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.

s. Monika Cecot SAC – pallotynka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
14 lipca 2012 r. złożyła wieczystą profesję; od 2011 r. pracuje w Instytucie Pallottiego; obecnie uczestniczy w rocznym kursie duchowości pallotyńskiej oraz studiuje w Papieskim Instytucie Duchowości Teresianum w Rzymie.

dr Ewa K. Czaczkowska – publicystka, historyk, założycielka portalu Areopag21.pl, autorka książek, wykładowca uniwersytecki, współpracuje z kilkoma tytułami prasowymi.

o. Wojciech Drążek CMM – koordynator krajowy Ruchu Odnowy Kontemplacyjnej w Polsce.

Grzegorz Górny – reporter, eseista, publicysta, reżyser, producent filmowy i telewizyjny, autor książek, wielokrotny laureat nagród dziennikarskich, wydawniczych i filmowych.

Janusz Rosikoń – fotograf, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Związku Polskich Artystów Fotografików, autor wystaw indywidualnych, autor albumów.

ks. Mariusz Małkiewicz SAC – dyrektor Instytutu Pallottiego.

ks. Jan Oleszko SAC – rektor wspólnoty i domu Pallotynów na kieleckiej Karczówce, pomysłodawca i twórca Pallotyńskiego Centrum Dialogu, Wychowania i Promocji.

ks. Dariusz Przybyszewski SAC – pallotyn, Częstochowa.

ks. Kazimierz Stasiak SAC – pallotyn, rekolekcjonista, Kielce-Karczówka.

ks. Michał Wójciak SAC – dyrektor Prowincjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Powołań Księży Pallotynów Prowincji Zwiastowania Pańskiego (do 2016 r.).

Szymon Giżyński – poseł IV, V, VI, VII kadencji Sejmu RP, z ramienia Prawa i Sprawiedliwości; współzałożyciel – w 1990 roku w Warszawie – Porozumienia Centrum; w latach 1997-1998 wojewoda częstochowski.

Jan Maria Jackowski – polityk, publicysta i pisarz, eseista, autor 11 książek i ponad 1400 tekstów prasowych. Od 1993 r. do 1995 r. członek Rady ds. Mediów i Informacji przy Prezydencie RP; w latach 1997-2001 poseł na Sejm RP. W latach 2002-2005 wiceprzewodniczący, a następnie przewodniczący Rady m. st. Warszawy. Od 2005 do 2007 sędzia Trybunału Stanu; od 2011 jest senatorem RP.

Andrzej Jaworski – poseł na Sejm RP, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski, przewodniczący Komitetu SOS dla Telewizji Trwam, ekspert ds. zarządzania kryzysowego, etnolog.

Bartosz Józef Kownacki – adwokat, polityk, poseł na Sejm RP, członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość; w latach 2002-2006 przewodniczył Federacji Młodych Ruchu Odbudowy Polski; od 2006 r. urzędnik Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego; wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi.

Kazimierz Smoliński – Prezes Polskiego Instytutu Katolickiego „Sursum Corda” w Gdańsku; poseł na Sejm RP, adwokat przez lata zajmujący się ochroną dóbr osobistych oraz obroną przed obrazą uczuć religijnych.

Danuta i Andrzej Bartosikowie, Magdalena i Jarosław Boltowie, Iwona Hilicka, Julia Iwanicka, Ewa Krakowczyk – Wspólnota Domowy Kościół.

ks. abp Grzegorz Ryś – ur. 9 lutego 1964 roku w Krakowie, święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1988 roku, doktor habilitowany nauk humanistycznych specjalizujący się w dziedzinie historii Kościoła, w latach 2007-2011 rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, w latach 2011-2017 biskup pomocniczy krakowski; od września 2017 roku arcybiskup metropolita łódzki.

ks. dr hab. Tomasz Błaszczyk, Wrocław

Brygida Grysiak – dziennikarka telewizyjna, związana z TVN24; autorka książek o Janie Pawle II i książek o tematyce społecznej. W 2012 roku wyróżniona złotym medalem im. Jana Pawła II

Mariusz Drapikowski – gdański artysta, złotnik i bursztynnik; w jego pracowni powstało wiele dzieł z dziedziny sztuki sakralnej i użytkowej.

Jolanta Kobojek –Tygodnik Katolicki „Niedziela”.

ks. Edmund Robek SAC – dr hab. prof. UKSW, wykładowca na Wydziale Teologicznym (Sekcja Teologii Pastoralnej) i na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych (Studium „Caritas”) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

ks. Dariusz Smolarek SAC – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii-muzykologii; wykładowca muzyki kościelnej i emisji głosu w WSD Księży Pallotynów w Ołtarzewie; członek Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.

ks. dr Stanisław Tylus SAC – dyrektor Pallotyńskiego Instytutu Historycznego i Archiwum Prowincjalnego, wykładowca w WSD w Ołtarzewie.

ks. Kamil Wolan SAC – dyrektor Prowincjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Powołań Księży Pallotynów Prowincji Zwiastowania Pańskiego (do 2020 r.).

ks. Krzysztof Freitag SAC – dyrektor Pallotyńskiego Ośrodka Duszpasterstwa Powołań Prowincji Zwiastowania Pańskiego, duszpasterz pallotyńskiego Duszpasterstwa Akademickiego, Poznań.

ks. dr Przemysław Krakowczyk SAC – pallotyn, wicedyrektor Pallotyńskiego Ośrodka Postulacji w Warszawie i notariusz w procesie beatyfikacyjny sługi Bożego ks. Stanisława Szulmińskiego. Liturgista, autor kilku pozycji książkowych, pisze ikony i prowadzi zajęcia z ikonografii bizantyńskiej oraz ewangelizuje poprzez media. Założył i prowadzi Telewizję Misericordia.

ks. dr hab. Mirosław Mejzner SAC – prof. UKSW, patrolog, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie.

ks. dr Mariusz Arkadiusz Marszałek SAC – biotechnolog, teolog, kanonista. W latach 2014–2016 koordynator Roku Miłosierdzia w Archidiecezji Wileńskiej. Obecnie duszpasterz w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie.

ks. Michał Wójciak SAC – kustosz sanktuarium Miłosierdzia Bożego i proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Częstochowie.

ks. Kazimierz Stachera SAC – Krajowy Duszpasterz Wspólnoty Czcicieli Ducha Świętego Ognisk Pokutnych, Częstochowa.

Klerycy i alumni – WSD Ołtarzew

Klerycy nowicjusze – Ząbkowice Śląskie