Nr 4 (108) 2020

okladka_108_duzyW numerze:
4 ŻYCIU TAK Dzwon, który przemówi w imieniu nienarodzonych
7 OD REDAKCJI
11 NA POCZĄTEK Serenada na smyczki
12 WSPOMNIENIE Ks. Jan Korycki SAC
14 ŚWIĘTA JADWIGA KRÓLOWA Kielich królowej Jadwigi
18 ROZMOWA APOSTOŁA Trzeba służyć najwyższym wartościom
30 ROZMOWA APOSTOŁA Mamy misję do spełnienia
34 ROZMOWA APOSTOŁA Las jako miejsce duchowej kontemplacji
40 INSTYTUT PALLOTTIEGO Objawienie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego w celebracjach Oktawy Epifanii (3)
44 DOLINA MIŁOSIERDZIA DZIŚ Z Doliną jestem niezwykle związany
46 DOLINA MIŁOSIERDZIA DZIŚ Chciałem poznawać Boga w Jego miłosierdziu
48 DOLINA MIŁOSIERDZIA DZIŚ Zaproszenie na Sympozjum
50 DOLINA MIŁOSIERDZIA – PARAFIA Wchodzę w tę rzeczywistość ze spokojem
56 ABC TEOLOGII MIŁOSIERDZIA Tajemnica Wniebowstąpienia Pańskiego
58 BIBLIA I ŻYCIE Wniebowstąpienie Jezusa
62 OKIEM PROBOSZCZA „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”
70 MUSICA ECCLESIASTICA Oratorium Jana Sebastiana Bacha na Wniebowstąpienie Pańskie Boga w mocy wychwalajcie
77 ZZA KLAUZURY Przeobrażenie
78 SZYMON GIŻYŃSKI Tradycja i patriotyzm. Święto polskiego rolnika
80 Z DOROBKU INSTYTUTU LITURGICZNEGO W KRAKOWIE Chleb Ostatniej Wieczerzy
86 ORĘDZIE FATIMSKIE Krucjata Jednej Intencji. Znaki czasu przynaglają
88 KS. KAZIMIERZ STACHERA SAC Październik – miesiąc różańca
90 MARIUSZ I KAMIL DRAPIKOWSCY Pod skrzydłami św. Michała
92 KS. SŁAWOMIR BEDNARSKI Wykluczenie społeczne seniorów w XXI wieku
96 ZNAKI CZASU Dialog Boga z ludzkością
98 MIĘDZY WIARĄ A WIEDZĄ Sztuczna inteligencja – szansa czy zagrożenie?
100 INSPIRACJE KATECHETYCZNE Katecheza dorosłych w procesie ewangelizacji (7)
104 HONOROWE KRWIODAWSTWO Dar z siebie
106 APOSTOŁ NAUKOWY Tak zwana postulatura pallotyńska procesu beatyfikacyjnego s. Faustyny Kowalskiej (3)
108 JEŚLI CHCESZ… Postulat, czyli pierwsze koty za płoty
110 SEMINARIUM KSIĘŻY PALLOTYNÓW – OŁTARZEW Zwykły seminaryjny dzień
112 CUDZE CHWALICIE… Ks. Roman Forycki (1936–2011), rektor i profesor seminarium w Ołtarzewie i Ełku
114 APOSTOŁ NA ZDROWIE Rośliny hildegardowe w terapii antywirusowej
126 GODZINA MIŁOSIERDZIA „A myśmy się spodziewali”

Pobierz bezpłatnie ten numer – – – >      POBIERAM