Nr 4 (100) 2018

okladka_100_duzy

W NUMERZE

5 OD REDAKCJI
7 NA POCZĄTEK Jasność
8 ROZMOWA APOSTOŁA Nie przegrać wyścigu o nowoczesną Polskę
14 ROZMOWA APOSTOŁA Spod murów jasnogórskich do ministerstwa rolnictwa
20 ŚW. WINCENTY PALLOTTI Święty kapłan
24 INSTYTUT PALLOTTIEGO Kapłaństwo Pallottiego realizacją zaproszenia do ewangelizacji…
28 DOLINA MIŁOSIERDZIA – PARAFIA Wieści z parafii
34 DROGA KRZYŻOWA Jezus poucza płaczące niewiasty
36 ABC TEOLOGII MIŁOSIERDZIA Reakcja Jezusa na lament kobiet
38 BIBLIA I ŻYCIE Jezus przemawia do płaczących niewiast
40 RODZINA Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty
44 OKIEM PROBOSZCZA Zapłakać nad sobą
46 MUSICA ECCLESIASTICA Passio Domini Nostri Jesu Christi…
50 UNIWERSYTET JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Uniwersytet chce kształcić lekarzy…
52 GRZEGORZ GÓRNY Polska – Węgry: sprzymierzeńcy z ducha
54 ORĘDZIE FATIMSKIE Aktualność wezwania Fatimy…
56 MARIUSZ I KAMIL DRAPIKOWSCY Życiowa droga z Maryją
60 KS. SŁAWOMIR BEDNARSKI Sakramenty święte – dar i zadanie
62 MIĘDZY WIARĄ A WIEDZĄ Prawidłowości naturalne
64 ZZA KLAUZURY Graffiti
68 KS. EDMUND ROBEK SAC Uboga miłość zbawcza (2)
70 APOSTOŁ NAUKOWY Wkład pallotynów w rozwój kultu Miłosierdzia Bożego w Polsce (2)
74 JEŚLI CHCESZ… Szczególny czas
76 SEMINARIUM KSIĘŻY PALLOTYNÓW – OŁTARZEW Kim jest kapłan?
78 CUDZE CHWALICIE… Ks. Szczepan Gracz SAC
80 APOSTOŁ NA ZDROWIE Zła dieta i stres przyczyną chorób – jak to zmienić?…
82 GODZINA MIŁOSIERDZIA Spojrzenie

 

Pobierz bezpłatnie ten numer – – – >      POBIERAM