Nr 4 (96) 2017

low_res_APOSTOL_2017_04_180x250-1

5 OD REDAKCJI
7 NA POCZĄTEK Matka Dobrej Rady
8 ROZMOWA APOSTOŁA Fatima i Miłosierdzie
14 DOLINA MIŁOSIERDZIA DZIŚ Współodkupicielka
17 CEGIEŁKA NA SANKTUARIUM
18 DOLINA MIŁOSIERDZIA – PARAFIA Z kalendarium
20 DROGA KRZYŻOWA Spotkanie z Matką
22 ABC TEOLOGII MIŁOSIERDZIA Jezus spotyka swoją Matkę
24 BIBLIA I ŻYCIE Maryja na drodze krzyżowej Jezusa
26 RODZINA Kogo spotyka Jezus?
28 OKIEM PROBOSZCZA Matka
30 MUSICA ECCLESIASTICA Stabat Mater dolorosa – Stała Matka boleściwa
38 SZYMON GIŻYŃSKI Pan Jezus spotyka Matkę swoją
40 BRYGIDA GRYSIAK Weronika
44 GRZEGORZ GÓRNY Cud słońca nad Portugalią
48 NOWENNA FATIMSKA Droga przez Serce… (4)
50 DROGI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ DUCHOWOŚCI Maryja wolna od lęku
52 KS. SŁAWOMIR BEDNARSKI Czy jeszcze potrafimy odpoczywać?
54 ZZA KLAUZURY Lustro
56 MIĘDZY WIARĄ A WIEDZĄ O teorii i empirii fizyki w wielkim skrócie
58 JEŚLI CHCESZ… „Wołanie”
60 SEMINARIUM KSIĘŻY PALLOTYNÓW – OŁTARZEW Pan sam da wam znak
62 CUDZE CHWALICIE… Sługa Boży ks. Franciszek Kilian SAC
64 APOSTOŁ NA ZDROWIE Dyptam, czyli krzak gorejący
66 GODZINA MIŁOSIERDZIA Wola Boża

Pobierz bezpłatnie ten numer – – – >      POBIERAM