Nr 4 (116) 2022

W numerze
7 OD REDAKCJI
9 NA POCZĄTEK Dary Ducha Świętego. Dar bojaźni Bożej
10 KS. MAREK DZIEWIECKI Miłosierny ojciec i marnotrawny syn (2)
12 NA SZLAKU BOŻEGO MIŁOSIERDZIA Katedra wileńska i kościół św. Ignacego
18 DOLINA MIŁOSIERDZIA – PARAFIA Nieczystość
24 ABC TEOLOGII MIŁOSIERDZIA Dar bojaźni Bożej ocaleniem od pychy i zuchwalstwa
26 BIBLIA I ŻYCIE Darem Ducha Świętego jest bojaźń Boża
28 OKIEM PROBOSZCZA Dar bojaźni Bożej
30 MUSICA ECCLESIASTICA Akatyst ku czci Ducha Świętego (1)
38 LITURGIA IN URBE ET ORBE Wpływ starożytnych synodów na obrzędy Liturgii słowa
40 KS. PRZEMYSŁAW KRAKOWCZYK SAC Święty od finansów
46 ROZMOWA APOSTOŁA Mam poczucie wielkiej odpowiedzialności
50 SZYMON GIŻYŃSKI Na każdym kroku – służba i misja
52 Uniwersytet będzie kształcić lekarzy
54 WIDZIANE Z BRUKSELI… EUROPOSEŁ GRZEGORZ TOBISZOWSKI Delegacja z Polski z wizytą na pierwszej w Europie pływającej farmie wiatrowej na morzu
63 POLSKA PRZYJAZNA OSOBOM STARSZYM „Senior+” oznacza więcej środowiskowych placówek dla osób starszych
64 KS. SŁAWOMIR BEDNARSKI O jaki rozwój chodzi?
68 ZNAKI CZASU Zatrudnię zakonnika!
70 O FILOZOFII PRAWA Formuła Radbrucha
74 FUNDACJA ORLA STRAŻ Robimy rzeczy, które są mało medialne
76 TATIANA ALEKSANDROWICZ Armia Dmowskiego, Paderewskiego i Hallera
78 MICHAŁ GZOWSKI Pseudo-aktywiści proekologiczni są już w Polsce!
82 INSTYTUT PALLOTTIEGO Nieustanna wspinaczka ku doskonałości
86 ORĘDZIE FATIMSKIE Bóg Sercu Maryi powierzył pokój na świecie
89 SZTUKA SAKRALNA Plastikowy ślub
92 DRAPIKOWSKI STUDIO Jesteś ochrzczony, czy o tym pamiętasz?
94 MIĘDZY WIARĄ A WIEDZĄ Czwarty wymiar – rozważania fundamentalne
98 JEŚLI CHCESZ… Skończyć z głupotą
100 Z ŻYCIA BRATA ORGANISTY Pragnienie dziecięcego serca
103 NOWICJAT PALLOTYŃSKI – ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE Najbliższy dystans
104 SEMINARIUM KSIĘŻY PALLOTYNÓW – OŁTARZEW Chcesz być księdzem? Zapraszam najpierw do chrztu
106 CUDZE CHWALICIE… Ks. Wojciech Turowski SAC (1894–1959), superior, generał Stowarzyszenia, biskup koadiutor nominat częstochowski
110 RADIO PALLOTTI.FM W ferworze dialogu, czyli jak spotkać swojego Samarytanina
112 MONIKA FAJER SERWIS DOBRYCH WIADOMOŚCI Obraz pani Irenki, czyli dobro wraca
114 APOSTOŁ NA ZDROWIE Rokitnik
118 GODZINA MIŁOSIERDZIA Jarzmo

Pobierz bezpłatnie ten numer – – – >      POBIERAM