Nr 4 (104) 2019

W numerzeokladka_104_duzy

5 OD REDAKCJI
7 NA POCZĄTEK Lublin, Starówka
8 ROZMOWA APOSTOŁA Śląsk jest atrakcyjny
13 DODATEK SPECJALNY Powstania śląskie
24 ROZMOWA APOSTOŁA Mam energię i determinację
28 ROZMOWA APOSTOŁA „Miłosierdzie jest istotnym wymiarem miłości”
32 DOLINA MIŁOSIERDZIA DZIŚ I Ogólnopolska Pielgrzymka Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego…
33 DOLINA MIŁOSIERDZIA DZIŚ – DOM REKOLEKCYJNY Zapraszamy do Doliny Miłosierdzia
34 DOLINA MIŁOSIERDZIA – PARAFIA Pomidorówka i dobre lody dla pielgrzymów
36 odLOTowy APOSTOŁ Centralne pokazy lotnicze 100-lecia Aeroklubu Polskiego
44 DROGA KRZYŻOWA Jezus umiera na krzyżu
46 ABC TEOLOGII MIŁOSIERDZIA Śmierć Jezusa i nasza
48 BIBLIA I ŻYCIE Śmierć Jezusa na krzyżu
50 RODZINA Śmiercią uwielbić Boga
54 OKIEM PROBOSZCZA Krzyż Miłości
56 SZYMON GIŻYŃSKI Pan Jezus umiera na krzyżu
58 MUSICA ECCLESIASTICA Mateuszowa relacja męki Jezusa w muzycznym ujęciu J.S. Bacha (1)
63 ZZA KLAUZURY Zobaczyć Jezusa
64 PARLAMENTARNY ZESPÓŁ CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE, AKCJI KATOLICKIEJ ORAZ STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH Poseł i szafarz
68 MIŁOSIERDZIE NA PUSTYNI Miłosierdzie u Ojców i Matek pustyni (4)
71 HISTORIA CHRZEŚCIJAŃSTWA Początki chrześcijańskiej obecności w Rzymie (4)
74 ORĘDZIE FATIMSKIE Fatima. Przynaglenie współczesności
76 MARIUSZ I KAMIL DRAPIKOWSCY Polska pod krzyżem – krzyże z Polski
80 KS. SŁAWOMIR BEDNARSKI Doczesność, wieczność i statystyka
82 MIĘDZY WIARĄ A WIEDZĄ Wiara i rozum – wspólny cel
84 INSPIRACJE KATECHETYCZNE Katecheza dorosłych w procesie ewangelizacji (3)
86 KS. EDMUND ROBEK SAC Uboga miłość zbawcza (6)
88 APOSTOŁ NAUKOWY Wkład pallotynów w rozwój kultu Miłosierdzia Bożego w Polsce (6)
92 JEŚLI CHCESZ… P jak postulat…
94 SEMINARIUM KSIĘŻY PALLOTYNÓW – OŁTARZEW Codzienne „tak”!
96 CUDZE CHWALICIE… Ks. Adam Wiśniewski SAC
98 APOSTOŁ NA ZDROWIE Żywność, która leczy
102 GODZINA MIŁOSIERDZIA „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”

 

Pobierz bezpłatnie ten numer – – – >      POBIERAM