Nr 3 (99) 2018

APOSTOL_2018_03_180x250-1W NUMERZE

4 spis treści
5 OD REDAKCJI
7 NA POCZĄTEK * * * (Miłość boli…)
8 ROZMOWA APOSTOŁA Siła czynienia dobra
14 ROZMOWA APOSTOŁA Zawsze byliśmy dla dzieci
20 DOLINA MIŁOSIERDZIA DZIŚ Pallotyni w służbie miłosierdzia
22 DOLINA MIŁOSIERDZIA DZIŚ Miłosierdziem jest sam Bóg
24 DOLINA MIŁOSIERDZIA – PARAFIA Historia tworzy się na naszych oczach
28 DROGA KRZYŻOWA Drugi upadek Jezusa
30 ABC TEOLOGII MIŁOSIERDZIA Powtórny upadek Chrystusa
32 BIBLIA I ŻYCIE Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi
34 RODZINA Drugi upadek to nie porażka
36 OKIEM PROBOSZCZA Wstać i iść dalej
38 SZYMON GIŻYŃSKI Miłosierdzie ku zbawieniu
42 MUSICA ECCLESIASTICA Marian Sawa Via Crucis
46 GRZEGORZ GÓRNY Cud księdza Michała
48 ORĘDZIE FATIMSKIE Treść orędzia: znana i nieznana…
52 KS. SŁAWOMIR BEDNARSKI Czy jeszcze zapragniemy nieba?
54 MIĘDZY WIARĄ A WIEDZĄ Bóg jest obecny w każdym odkryciu naukowym
56 ZZA KLAUZURY Sen o Baranku
60 KS. EDMUND ROBEK SAC Uboga miłość zbawcza (1)
62 APOSTOŁ NAUKOWY Wkład pallotynów w rozwój kultu Miłosierdzia Bożego w Polsce (1)
66 PALLOTYNI – FRANCJA Miłosierdzie w praktyce
68 JEŚLI CHCESZ… Boże plany na moje życie
70 SEMINARIUM KSIĘŻY PALLOTYNÓW – OŁTARZEW Neoprezbiterzy A.D. 2018
72 CTA „PALLOTTIANUM”
74 CUDZE CHWALICIE… Sługa Boży ks. Norbert Pellowski
76 APOSTOŁ NA ZDROWIE Odchudzanie według Hildegardy z Bingen
78 GODZINA MIŁOSIERDZIA Drzwi

 

Pobierz bezpłatnie ten numer – – – >      POBIERAM