Nr 3 (115) 2022

W numerze
4 FUNDACJA PALLOTTI Pomoc dla Ukrainy z Korei Południowej
7 OD REDAKCJI
9 NA POCZĄTEK Dary Ducha Świętego. Dar pobożności
10 DODATEK Bł. Paulina Jaricot
18 KS. MAREK DZIEWIECKI Miłosierny ojciec i marnotrawny syn (1)
22 NA SZLAKU BOŻEGO MIŁOSIERDZIA Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty
26 „POZWÓL MOJEMU MIŁOSIERDZIU DZIAŁAĆ W TOBIE” (DZ. 1486) Namiot miłosierdzia
30 DOLINA MIŁOSIERDZIA – PARAFIA Obżarstwo – początek końca
34 ABC TEOLOGII MIŁOSIERDZIA Dar pobożności w czasach bezbożnictwa
36 BIBLIA I ŻYCIE Darem Ducha Świętego jest pobożność
38 OKIEM PROBOSZCZA Pobożność jest darem
40 MUSICA ECCLESIASTICA Pieśni do Ducha Świętego wyrazem pobożności chrześcijańskiej
46 LITURGIA IN URBE ET ORBE Ezdrasz czyta księgę Prawa Mojżeszowego
48 KS. PRZEMYSŁAW KRAKOWCZYK SAC Najsłodsza. Śląska mistyczka w drodze na ołtarze
50 ROZMOWA APOSTOŁA Kwestia przekazywania odpowiednich wartości jest niezwykle ważna
54 WIDZIANE Z BRUKSELI… EUROPOSEŁ GRZEGORZ TOBISZOWSKI Energia na trudne czasy
58 SZYMON GIŻYŃSKI Polskie rocznice A.D. 2022 (2) Historia. Kultura. Tożsamość
61 POLSKA PRZYJAZNA OSOBOM STARSZYM Teleopieka
66 KS. SŁAWOMIR BEDNARSKI Sakramenty coraz mniej zrozumiałe
72 ZNAKI CZASU Uchodźcy z woli Boga?
74 MICHAŁ GZOWSKI Chronimy las dla człowieka, nie przed człowiekiem
76 FUNDACJA ORLA STRAŻ Pomaganie daje radość
80 O FILOZOFII PRAWA Prawo naturalne w ujęciu przedstawicieli Kościoła katolickiego
88 INSTYTUT PALLOTTIEGO Wezwani do apostolstwa (2)
90 ORĘDZIE FATIMSKIE Poświęcenie Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi
92 SZTUKA SAKRALNA Bazylika św. Witalisa w Rawennie
94 DRAPIKOWSKI STUDIO Droga do Lwowa… Eucharystia buduje Kościół
96 MIĘDZY WIARĄ A WIEDZĄ Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś
98 RADIO PALLOTTI.FM Czy jesteśmy gotowi na jednoczenie wysiłków?
102 KS. EDMUND ROBEK SAC O współczuciu
104 JEŚLI CHCESZ… Nadziei potrzeba!
106 NOWICJAT PALLOTYŃSKI – ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE Właściwa kolejność
108 SEMINARIUM KSIĘŻY PALLOTYNÓW – OŁTARZEW Wyzwania i zagrożenia
110 CUDZE CHWALICIE… Ks. Eugeniusz Weron SAC (1913–2009), promotor apostolstwa laikatu w Polsce
112 CENTRUM TEOLOGII APOSTOLSTWA „PALLOTTIANUM” Zapraszamy na studia…
114 MONIKA FAJER SERWIS DOBRYCH WIADOMOŚCI Z Bożą pomocą zaczęliśmy!
118 APOSTOŁ NA ZDROWIE O śnie i bezsenności słów kilka…
126 GODZINA MIŁOSIERDZIA Ecce Homo

Pobierz bezpłatnie ten numer – – – >      POBIERAM