Nr 3 (103) 2019

APOSTOL_2019_03_700x963-1W NUMERZE

5 OD REDAKCJI
7 NA POCZĄTEK * * * (Szukamy wyjścia)
8 List Prezydenta RP Andrzeja Dudy
9 ROZMOWA APOSTOŁA Mamy piękną historię
15 DODATEK SPECJALNY Pallotyńscy kapelani wojskowi w dobie II wojny światowej
56 DOLINA MIŁOSIERDZIA DZIŚ Pierwsze koty za płoty…
60 DOLINA MIŁOSIERDZIA DZIŚ Miłosierni Samarytanie w Dolinie Miłosierdzia
62 DOLINA MIŁOSIERDZIA – PARAFIA 6. Bieg Miłosierdzia
66 odLOTowy APOSTOŁ Początki polskiego lotnictwa sportowego
70 DROGA KRZYŻOWA Jezus przybity do krzyża
72 ABC TEOLOGII MIŁOSIERDZIA Potęga Chrystusa Ukrzyżowanego
74 BIBLIA I ŻYCIE Ukrzyżowany Pan
76 RODZINA Przybicie
78 OKIEM PROBOSZCZA Ukrzyżowanie
80 SZYMON GIŻYŃSKI Pan Jezus przybity do krzyża
84 MUSICA ECCLESIASTICA Oto drzewo krzyża (Ecce lignum crucis) Stanisława Moniuszki
89 ZA KLAUZURY Moja droga
90 PARLAMENTARNY ZESPÓŁ CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE, AKCJI KATOLICKIEJ ORAZ STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH Człowiek Blachnickiego
92 ŚWIĘTY CHARBEL W drodze ze świętym Charbelem
94 MIŁOSIERDZIE NA PUSTYNI Miłosierdzie u Ojców i Matek pustyni (3)
96 HISTORIA CHRZEŚCIJAŃSTWA Początki chrześcijańskiej obecności w Rzymie (3)
98 GRZEGORZ GÓRNY Kościół, Żydzi, Polska
100 ORĘDZIE FATIMSKIE Fatima. Świadomość złożonych ślubowań
102 MARIUSZ I KAMIL DRAPIKOWSCY Symbolika światła…
104 KS. SŁAWOMIR BEDNARSKI Katolik tylko od święta?
106 MIĘDZY WIARĄ A WIEDZĄ Wartości duchowe w nauce
108 INSPIRACJE KATECHETYCZNE Katecheza dorosłych w procesie ewangelizacji (2)
110 KS. EDMUND ROBEK SAC Uboga miłość zbawcza (5)
112 APOSTOŁ NAUKOWY Wkład pallotynów w rozwój kultu Miłosierdzia Bożego (5)
114 JEŚLI CHCESZ… Boże szczęście
116 SEMINARIUM KSIĘŻY PALLOTYNÓW – OŁTARZEW Kapłaństwo pragnieniem serca
120 CUDZE CHWALICIE… Ks. Edmund Boniewicz SAC, promotor orędzia Bożego Miłosierdzia
122 APOSTOŁ NA ZDROWIE Hildegarda i fiołki
124 CAFE – APOSTOŁ Kawowe orzeźwienie
126 GODZINA MIŁOSIERDZIA Tabernakulum

 

Pobierz bezpłatnie ten numer – – – >      POBIERAM