Nr 1 (97) 2018

APOSTOL_2018_01_180x250-1

W NUMERZE

4 SPIS TREŚCI

5 OD REDAKCJI

7 NA POCZĄTEK O ludziach

8 ROZMOWA APOSTOŁA Z Bożą pomocą przeniesiemy góry

14 DOLINA MIŁOSIERDZIA DZIŚ Posłani, aby służyć

20 DOLINA MIŁOSIERDZIA – PARAFIA Z kalendarium

22 ROZMOWA APOSTOŁA W szkole miłosierdzia

26 DROGA KRZYŻOWA Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi

28 ABC TEOLOGII MIŁOSIERDZIA Cyrenejczyk

30 BIBLIA I ŻYCIE Pomoc Szymona z Cyreny

32 RODZINA O posłuszeństwie i zaufaniu

34 OKIEM PROBOSZCZA Chwila dla Boga

38 MUSICA ECCLESIASTICA Motety wielkopostne Antonína Tučapský’ego

42 SZYMON GIŻYŃSKI Krzyż, cud, miłość

44 BRYGIDA GRYSIAK Anna

48 GRZEGORZ GÓRNY Jeden tylko, jeden cud

50 ORĘDZIE FATIMSKIE Czas, by poważnie potraktować wezwanie Fatimy

52 KS. SŁAWOMIR BEDNARSKI Czy starość się faktycznie Panu Bogu nie udała?

54 MIĘDZY WIARĄ A WIEDZĄ W kilku słowach o fraktalach

56 ZZA KLAUZURY Droga do świętości

58 KS. EDMUND ROBEK SAC Świętość bliska i daleka (1)

60 JEŚLI CHCESZ… Centrum Apostoł

62 SEMINARIUM KSIĘŻY PALLOTYNÓW – OŁTARZEW Kontrowersyjny kult

64 CUDZE CHWALICIE… Ks. Witold Zdaniewicz SAC

66 APOSTOŁ NA ZDROWIE Złoto Hildegardy

68 GODZINA MIŁOSIERDZIA Dopomóż mi, Panie…

Pobierz bezpłatnie ten numer – – – >      POBIERAM