Chcę, bądź oczyszczony

„Jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Tymi słowy, upadłszy na kolana, prosi Jezusa trędowaty (zob. Mk 1,40-45). Jest w tych słowach pokora, żarliwość, wiara. Trąd był w starożytności spełnieniem wszelkiego zła i nieszczęścia,